Egyptiske vogne

Enhver kultur kan bla. beskrives ved dens teknik. Mange af de teknikker, som oldtidens folk lærte sig, har overlevet til i dag,- ofte er det sket uden store ændringer, i andre tilfælde er en teknik blevet videreudviklet og forbedret, og igen i andre tilfælde er der sket en forsimpling, hvor raffinementer er blevet glemt som følge af ændrede behov. De egyptiske vogne belyser en træbøjningsteknik som i det klassiske egypten blev udviklet til et niveau, der ikke er overgået siden. Naturligvi kan det billede, vi i dag kan skabe os af en så tidlig teknik ikke være fuldstændig, dertil er der alt for få spor at bygge på. Når jeg alligevel beskæftiger mig med emnet, skyldes det at man i de egyptiske vogne med hjul med eger finder en beundringsværdig og inspirerende anvendelse af bøjet træ. Især udmærker vognene sig ved deres dristige letttte konstruktion, hvor de sammenhængende linieforløb udgør et funktionelt og æstetisk hele, der leder tanken hen på det tilsvarfende samspil i Wienerstolen.

  • Beskrivelse

  • Beskrivelse

  • Beskrivelse


Vognkonstruktion

  • Beskrivelse

  • Beskrivelse

  • Beskrivelse